Lektorská činnost je odborná lidská činnost, která vyžaduje patřičné odborné, případně i pedagogické vzdělání. Odborný lektor je pracovník s vyšší kvalifikací, který provádí výuku na specializovaná odborná témata v příslušném oboru činnosti. Disponuje nejen znalostmi v oboru, ale také pedagogickými schopnostmi. Je to člověk zkušený, který je na základě svých znalostí a zkušeností schopen předat maximum informací pro využití v praxi.

Úkolem lektora není jen samotná výuka, ale také příprava náplně jednotlivých lekcí, zajištění výukových materiálů (textových i jiných) a pomůcek, předvádění praktických ukázek, ověřování způsobilosti účastníků atd. Podílejí se také na zpracování a aktualizacích výukových materiálů. Mezi odborné dovednosti lze zařadit rozpracování témat do jednotlivých vyučovacích hodin, přizpůsobení výkladu cílové skupině, vyučování formou praktických příkladů a problémových situací apod.

Cena za lektorskou činnost je účtována hodinově a její výše se odvíjí od délky praxe lektora, od jeho specializace a referencí.